IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Java Developer Junior-rekvalifikácia
Prejsť na navigáciu

Java Developer Junior-rekvalifikácia

celé Slovensko
ako vzdelávame
5 mesiacov
Intenzita: 5 hodín denne
cena štúdia
4 050 EUR

Vzdelávací program sa skladá z kurzov:

* stáž nie je súčasť vzdelávacieho programu, predstavuje benefit pre najšikovnejších študentov

Pre koho je štúdium určené?

Vzdelávací program Java Developer Junior je pre teba vhodný ak sa už vo svete IT pohybuješ ako doma a máš za sebou aj nejaké skúsenosti s programovaním. Tieto skúsenosti nemusia byť konkrétne s programovacím jazykom Java, môže to byť kľudne python, javascript, php, c alebo iný programovací jazyk. Vzdelávacie profesijne orientované programy sa špecializujú práve na odborné znalosti v IT.

Štúdium je určené pre všetkých, ktorí majú dostatok času a môžu sa venovať intenzívnemu štúdiu. Rekvalifikačné vzdelávacie programy sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú po skončení štúdia zamestnať.

Štúdium je určené pre:

  • Nezamestnaných: Štúdium je intenzívne, pripraví ťa komplexne na nástup na pracovný trh.
  • Pracujúcich: pre pracujúcich v inej oblasti ako IT znamená absolvovanie štúdia možnosť prechodu do rastúceho a perspektívneho odvetia s výrazne lepším ohodnotením ako v iných odvetiach. Napriek náročnosti takéhoto štúdia popri zamestnaní sme vytvorili vhodné podmienky pre jeho zvládnutie
  • Absolventov SŠ/ VŠ: Štúdium je vhodné aj pre uchádzačov, ktorí skončili strednú alebo vysokú školu a chcú získať praktické a teoretické IT znalosti. Naši študenti majú už počas štúdia priestor na prácu v IT oblasti, ktorú študujú a získaním pracovnej praxe majú lepšie uplatnenie na trhu práce.

Vzdelávacie programy otvárame dvakrát ročne:

  • február 2019
  • september 2019

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Priebeh štúdia

Štúdium je intenzívne, absolvuješ 4-5 webinárov/ týždenne.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium má aspoň minimálne skúsenosti s IT, vie ako vyzerá zdrojový kód, skúšal si už niečo naprogramovať. Ako ideálny kandidát máš základné analytické a logické myslenie, baví Ťa pozerať sa na problémy z algoritmického hľadiska a snažíš sa na sebe pracovať.

Obsah štúdia:

Úvod do IT

Základy programovania v jazyku Java

MS Office

Soft Skills

Výstupný profil absolventa:

Absolvovaním vzdelávacieho programu získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach programovania. Budeš vedieť:

  • implementovať vizuálne pútavú aplikáciu komunikujúcu s databázou. Vývoj takejto komplexnej aplikácie zahŕňa: inštaláciu a administráciu SQL servera (MySQL, PostgreSQL, ...), osvojenie základných príkazov CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP a iné, návrh a implementáciu grafického používateľského rozhrania vo Swingu
  • vyytvoriť JUnit testy na potvrdenie správnosti implementácie voči špecifikácií
  • naučíš sa používať množstvo profesionálnych nástrojov uľahčujúcich vývoj softvéru: IDE Eclipse na veľmi dobrej úrovni - IDE Eclipse je profesionálny nástroj na vývoj softvéru podľa štandardov, niektoré rozšírenia nástroja IDE Eclipse a množstvo klávesových skratiek, ktoré zvýšia produktivitu programátora, PgAdmin, PostgreSQL a iné
  • Vytvoríš si vlastnú Twitter aplikáciu a pomocou Twitter API bude s aplikáciou komunikovať

Hravo odprezentuješ vlastné nápady, vďaka SoftSkills školeniam si zlepšíš svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Nebudeš mať problém uplatniť sa na trhu práce vďaka upravenému životopisu a príprave na pracovný pohovor

Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa môžeš uchádzať o IT pozície a uplatniť sa na trhu práce ako Junior Java Developer. Priemerný hrubý mesačný plat na danej pozícií je 1 836€ a vychádza z prieskumu zo stránky www.platy.sk. (Výška platu sa výrazne odlišuje od regiónu a od konkrétneho zamestnávateľa a má informatívny charakter)..

Nezáväzné prihlásenie

Máš záujem o nové kurzy a programy? Vyplň tento formulár a my ťa budeme kontaktovať.