IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Front-End Developer-rekvalifikácia
Prejsť na navigáciu

Front-End Developer pre nezamestnaných

celé Slovensko
ako vzdelávame
5 mesiacov
Intenzita: 5 hodín denne
cena štúdia
3 330 EUR

Vzdelávací program sa skladá z kurzov:

* stáž nie je súčasť vzdelávacieho programu, predstavuje benefit pre najšikovnejších študentov

Pre koho je štúdium určené?

Vzdelávací program Front-End Developer je pre Teba vhodný, ak si nezamestnaný a patríš medzi kreatívnejších ľudí, ktorých baví pretaviť grafický návrh do funkčnej webovej stránky. Nadobudnuté zručnosti môžeš využiť pre vlastné podnikanie, alebo sa zamestnať ako Front-End Developer. Vzdelávacie profesijne orientované programy sa špecializujú na odborné znalosti v IT

Štúdium je určené pre všetkých, ktorí majú dostatok času a môžu sa venovať intenzívnemu štúdiu. Rekvalifikačné vzdelávacie programy sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú po skončení štúdia zamestnať.

Štúdium je určené pre:

 • Nezamestnaných: Štúdium je intenzívne, pripraví ťa komplexne na nástup na pracovný trh.
 • Pracujúcich: pre pracujúcich v inej oblasti ako IT znamená absolvovanie štúdia možnosť prechodu do rastúceho a perspektívneho odvetia s výrazne lepším ohodnotením ako v iných odvetiach. Napriek náročnosti takéhoto štúdia popri zamestnaní sme vytvorili vhodné podmienky pre jeho zvládnutie
 • Absolventov SŠ/ VŠ: Štúdium je vhodné aj pre uchádzačov, ktorí skončili strednú alebo vysokú školu a chcú získať praktické a teoretické IT znalosti. Naši študenti majú už počas štúdia priestor na prácu v IT oblasti, ktorú študujú a získaním pracovnej praxe majú lepšie uplatnenie na trhu práce.

Vzdelávacie programy otvárame dvakrát ročne:

 • február 2019
 • september 2019

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Priebeh štúdia

Štúdium je intenzívne, absolvuješ 4-5 webinárov/ týždenne.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium nemusí mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s IT. Vítané sú aspoň minimálne skúsenosti s grafickými programami, napríklad Photoshop a cit pre vizuálne detaily.

Obsah štúdia:

Úvod do IT

Tvorba webových stránok

MS Office

Soft Skills

Výstupný profil absolventa:

Absolvovaním vzdelávacieho programu Front-End Developer sa naučíš:

 • vytvárať pútavý a moderný design webových stránok,
 • spoznávať nové trendy v oblasti vývoja webu, oboznámi sa s modernými technológiami, knižnicami, prístupmi v tejto oblasti,
 • vytvoriť interaktívnu, modernú a hlavne pútavú webovú stránku, ktorá spĺňa súčasné štandardy,
 • pracovať s dizajnérskymi nástrojmi, otestovať svoje aplikácie,
 • oboznámiť so štruktúrou webového obsahu, statického aj dynamického a bude vedieť tento obsah vytvárať, osvojí deklaratívne programovanie, čo je aktuálny trend nielen pri vývoji vizuálnej stránky webových aplikácií,
 • prácu s najpoužívanejšími databázovými systémami – MySQL a PostgreSQL, vyhľadávanie dát v enterprise databázach a manipulácia s dátami či úprava štruktúry databázy).

Hravo odprezentuješ vlastné nápady, vďaka SoftSkills školeniam si zlepší svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, nebudeš mať problém uplatniť sa na trhu práce vďaka upravenému životopisu a príprave na pracovný pohovor.

Uplatnenie na trhu práce:

Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa môžeš uchádzať o IT pozície a uplatniť sa na trhu práce ako Front-End Developer. Priemerný hrubý mesačný plat na danej pozícií je 1 353€ a vychádza z prieskumu zo stránky www.platy.sk. (Výška platu sa výrazne odlišuje od regiónu a od konkrétneho zamestnávateľa a má informatívny charakter).

Nezáväzné prihlásenie

Máš záujem o nové kurzy a programy? Vyplň tento formulár a my ťa budeme kontaktovať.