Garantovaná práca v spoločnosti
Accenture

Prejsť na navigáciu

Ženy v (IT) kurze


Celé Slovensko
ako vzdelávame

14 až 24 týždňov

Práca
v Accenture

Prihlasovanie do vzdelávacieho programu je aktuálne ukončené. Ak máš záujem zúčastniť sa vzdelávacieho programu v budúcnosti, vyplň nezáväzné prihlásenie a v prípade spustenia ďalšieho ročníka ťa budeme informovať. Ak máš otázky, kontaktuj nás na info@itvkurze.sk

 

V spolupráci so spoločnosťou Accenture sme pripravili vzdelávací program určený len pre ženy. Naším cieľom je zvýšiť počet žien v IT, a preto je tento náš vzdelávací program vhodný aj pre záujemkyne, ktoré v IT oblasti nemajú žiadne skúsenosti.

Počas niekoľkých týždňov ich pripravíme na pracovné pozície v informačných technológiách a po úspešnom absolvovaní programu budú všetky úspešné absolventky prijaté do pracovného pomeru v spoločnosti Accenture. 

Pre koho je vzdelávací program určený?

Program je určený pre všetky ženy, ktoré:

 • študujú a popri štúdiu majú chuť aj pracovať;
 • pracujú a chcú zmeniť  svoje aktuálne pracovné zameranie;
 • absolvovali štúdium na vysokej alebo strednej škole, nevedia sa na trhu práce uplatniť a chcú začať svoju kariéru v IT.

Program nie je limitovaný vekom ani skúsenosťami.

Termín výučby: 

Vzdelávací program začína 12. februára 2018 a bude trvať 14 až 24 týždňov. Životopis a motivačný list môžeš poslať najneskôr do 4. februára 2018.

Prihlásenie do vzdelávacieho programu:

Po vyplnení Nezáväzného prihlásenia ťa budeme kontaktovať a poskytneme ti bližšie informácie. V ďalšom kroku ťa bude kontaktovať spoločnosť Accenture a zúčastníš sa výberového procesu.

Ako prebieha štúdium? 

Štúdium prebieha online, študuješ z domu. Vzdelávací program realizujeme formou webinárov, s lektorom o preberanej látke diskutuješ a máš priestor na akékoľvek ďalšie otázky. Okrem webinárov plníš aj zadania a pracuješ na projektoch. Počas štúdia sa prezenčne zúčastníš aj na niekoľkých praktických workshopoch.

Počas prvých týždňov absolvuješ “Úvod do IT” a “Testovanie SW”. Následne si - podľa toho, na čo máš najlepšie predpoklady a v čom sa chceš uplatniť - vyberieš jednu z troch špecializácií.

Špecializovať sa môžeš na testovanie softvéru, vývoj aplikácií v jazyku Java alebo v jazyku C#. S výberom špecializácie ti samozrejme pomôžeme.


zeny (it) v kurze 

Úvod do IT a Testovania SW

Úvod do IT a Testovanie SW trvá sedem týždňov a predstavuje pre teba štartovaciu časť. Absolvuješ aj školenia z MS Office. Po siedmych týždňoch si vyberáš špecializáciu na testovanie softvéru alebo programovanie v jazyku Java alebo C#. 

Testerka softvérových aplikácií

Ako budúca Softvérová testerka získaš znalosti z rôznych oblastí.

 • naučíš sa písať a vykonávať testovacie scenáre,
 • naučíš sa čítať kód,
 • vyskúšaš si prácu s databázami,
 • budeš sa hrať s profesionálnymi nástrojmi na testovanie ako:
  • používanie pracovného editora Sublime Text,
  • databázy budeš ovládať pomocou MySQL Workbenchu,
  • získaš znalosti aj o SQL Developerovi, HeidiSQL a Toade,
 • z testerských nástrojov sa stretneš:
  • so Seleniom, Sahi, SoapUI a LoadUI,
  • s užitočnými pomôckami ako Postman,
  • vyskúšaš si meranie sieťovej záťaže v nástroji jMeter,
  • s nástroom pre testovanie mobilných zariadení Keynote,
  • s najrozšírenejšmí nástrojom pre manažovanie testovanie - JIRA a jeho slovenského konkurenta Scrumdesk,
 • dozvieš sa aj, čo je to agilná metóda vývoja softvéru,
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný IT tester osvojiť, ak chceš byť úspešná,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru
 • absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office.

Java Developerka

Ako budúci/budúca Java Junior Developer/ka získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

 • budeš vedieť rozbiť problém na menšie podproblémy (dekomponovať problém) a algoritmizovať úlohy väčšieho rozsahu,
 • budeš vedieť pracovať s textom na veľmi dobrej úrovni,
 • implementovať vizuálne pútavú aplikáciu komunikujúcu s databázou. Vývoj takejto komplexnej aplikácie zahŕňa:
 • inštaláciu a administráciu SQL servera (MySQL, PostgreSQL, ...)
 • prácu s JDBC driverom, pomocou ktorého sa dokážeme pripojiť k databázovému serveru
 • osvojenie základných príkazov CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP a iné,
 • návrh a implementáciu grafického používateľského rozhrania vo Swingu,
 • implementáciu zadania na zaklade funkčnej špecifikácie
 • tvorbu JUnit testov na potvrdenie správnosti implementácie voči špecifikácií.
 • naučíš sa používať množstvo profesionálnych nástrojov uľahčujúcich vývoj softvéru, odstraňovanie chýb v ňom, prípadne jeho údržbu. Naučíš sa ovládať:
 • nástroj IDE Eclipse na veľmi dobrej úrovni - IDE Eclipse je profesionálny nástroj na vývoj softvéru podľa štandardov,
 • niektoré rozšírenia nástroja IDE Eclipse a množstvo klávesových skratiek, ktoré zvýšia produktivitu programátora,
 • TotalCMD - užitočný nástroj nenahraditeľný pre prácu so súbormi a vyhľadávanie v obsahu, v archívoch a podobne
 • PgAdmin, PostgreSQL a iné.
 • naučíš sa chápať a vytvárať pokročilé regulárne výrazy, pomocou ktorých dokážeš častokrát neriešiteľný problém vyriešiť v reálnom čase
 • osvojíš si základné návrhové vzory, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého jedného programátora:
  • creational - Singleton, Builder, Prototype, Factory, Abstract Factory,
  • structural - Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy,
  • behavioral - Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor.
 • získať základy jazyka UML,
 • vytvoríš si vlastnú Twitter aplikáciu a pomocou Twitter API budeš s aplikáciou komunikovať,
 • počas kurzu budeš riešiť stovky menších problémov/zadaní, pri ktorých sa zlepšíš v analytickom a logickom myslení, naučíš sa na problém pozerať nielen z pohľadu developera, testera, ale aj samotného klienta, t.j. človeka/systému, ktorý bude používať tvoj kód,
 • naučíš sa písať tzv. "clean code", t.j. kód správne naformátovaný, štruktúrovaný, samopopisujúci, prehľadný, bezpečný, rozšíriteľný a pod.
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný Java Developer osvojiť, ak chce byť úspešný,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru,
 • absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office.


C# Developerka

Ako budúca C# Developerka získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

 • získaš teoretické a praktické základy programovania v jazyku C# a prostredí .NET,
 • budeš vedieť sama napísať program v C# podľa najlepších praktík v odbore,
 • naučíš sa ovládať prostredie Visual Studio – moderný vývojársky nástroj s neuveriteľnými možnosťami,
 • pochopíš ako vyriešiť rôzne úlohy v C# pomocou objektovo orientovaného programovania,
 • naučíš sa pracovať s reťazcami, dátumom a časom,
 • vyriešiš veľké množstvo praktických príkladov v jazyku C# a tým získaš istotu v tvojich zručnostiach,
 • naučíš sa kde nájsť informácie, ktoré pri programovaní potrebuješ a ako ich použiť,
 • získaš znalosti ako program odladiť a nájsť príčinu chýb,
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný C# Developer osvojiť, ak chce byť úspešná,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru,
 • absolvuješ aj školenie MS Excel pre pokročilých.

Po skončení programu, v prípade úspešného absolvovania celého vzdelávacieho programu, ťa čaká práca v spoločnosti Accenture.

Pracovné pozície, o ktoré sa môžeš uchádzať

 • IT Tester
 • SW Tester
 • Junior Java Developer
 • Junior C# Developer

Kurzovné

Výšku zapisného a školného za jednotlivé špecializácie nájdeš v tabuľke nižšie. V prípade, ak vzdelávací program úspešne absolvuješ a prijmeš pracovnú ponuku od spoločnosti Accenture, školné ti bude spoločnosťou Accenture preplatené.

 Názov  Dĺžka trvania
(v týždňoch)
Zápisné
(v EUR)
Školné
(v EUR)
Kurzovné spolu
(v EUR)
 Testerka
 14  190  1000  1190
 Java Developerka
 23  190  1600  1790
 C# Developerka
 23  190  1600  1790

Spôsoby úhrady kurzovného:

 • ak ti to nerobí problém, môžeš kurzovné uhradiť jednorázovo - je to ten najjednoduchší spôsob
 • zápisné uhradíš pred začiatkom výučby a na školné môžeš získať  bezúročnú finančnú výpomoc od neinvestičného fondu Young Talent Support

Viac info nájdeš v časti Podporíme ťa

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a prijatí pracovnej ponuky od spoločnosti Accenture ti spoločnosť Accenture školné preplatí, resp. za teba vráti finančnú výpomoc v jeho výške.