Nájdi si prácu v IT
Accenture

Prejsť na navigáciu

Ženy v (IT) kurze


Celé Slovensko
ako vzdelávame

12 až 17 týždňov

Stáž a perspektíva práce
v Accenture

V spolupráci so spoločnosťou Accenture sme pripravili pokračovanie vzdelávacieho programu, ktorý je určený len pre ženy. Naším cieľom je zvýšiť počet žien v IT, a preto je tento náš vzdelávací program vhodný aj pre záujemkyne, ktoré v IT oblasti nemajú žiadne alebo majú minimálne skúsenosti.

Počas niekoľkých týždňov ich pripravíme na pracovné pozície v informačných technológiách a po úspešnom absolvovaní programu sa všetky úspešné absolventky zúčastnia pracovnej stáže v spoločnosti Accenture a v prípade, ak sa zamestnajú, bude im preplatené školné v plnej výške.

V prípade, ak sa niektoré absolventky v spoločnosti Accenture nezamestnajú, pripravíme ich na pracovný pohovor do iných spoločností.

Pre koho je vzdelávací program určený?

Program je určený pre všetky ženy, ktoré:

 • študujú a popri štúdiu majú chuť aj pracovať;
 • pracujú a chcú zmeniť  svoje aktuálne pracovné zameranie;
 • absolvovali štúdium na vysokej alebo strednej škole, nevedia sa na trhu práce uplatniť a chcú začať svoju kariéru v IT.

Program nie je limitovaný vekom ani skúsenosťami.

Termín výučby: 

Vzdelávací program začína 10. septembra 2018 a bude trvať v závislosti od výberu špecializácie. 

 • Testing – 12 týždňov
 • Java a C# – 17 týždňov

Prihlásenie do vzdelávacieho programu:

Po vyplnení nezáväzného prihlásenia ťa budeme kontaktovať a poskytneme ti bližšie informácie. Po zodpovedaní všetkých otázok ti pošleme záväznú prihlášku do vzdelávacieho programu a od septembra začínaš študovať. Spolu s prihláškou je potrebné poslať aj tvoj aktuálny životopis. Na všetkom sa dohodneme.

Ako prebieha štúdium? 

Štúdium prebieha online, študuješ z domu. Vzdelávací program realizujeme formou webinárov, s lektorom o preberanej látke diskutuješ a máš priestor na akékoľvek ďalšie otázky. Okrem webinárov plníš aj zadania a pracuješ na projektoch. Počas štúdia sa prezenčne zúčastníš aj na niekoľkých praktických workshopoch.

Ponúkame ti na výber niekoľko špecializácií. Špecializovať sa môžeš na testovanie softvéru, vývoj aplikácií v jazyku Java alebo v jazyku C#. S výberom špecializácie ti samozrejme pomôžeme

 

Nevieš si vybrať špecializáciu?

S výberom špecializácie ti pomôžeme. Či už sa rozhoduješ medzi testingom a programovacími jazykmi, alebo nevieš, ktorý z programovacích jazykov si vybrať, napíš nám na info@itvkurze.sk.

Testerka softvérových aplikácií

Ako budúca Softvérová testerka získaš znalosti z rôznych oblastí.

 • naučíš sa písať a vykonávať testovacie scenáre,
 • naučíš sa čítať kód,
 • vyskúšaš si prácu s databázami,
 • budeš sa hrať s profesionálnymi nástrojmi na testovanie ako:
  • používanie pracovného editora Sublime Text,
  • databázy budeš ovládať pomocou MySQL Workbenchu,
  • získaš znalosti aj o SQL Developerovi, HeidiSQL a Toade,
 • z testerských nástrojov sa stretneš:
  • so Seleniom, Sahi, SoapUI a LoadUI,
  • s užitočnými pomôckami ako Postman,
  • vyskúšaš si meranie sieťovej záťaže v nástroji jMeter,
  • s nástroom pre testovanie mobilných zariadení Keynote,
  • s najrozšírenejšmí nástrojom pre manažovanie testovanie - JIRA a jeho slovenského konkurenta Scrumdesk,
 • dozvieš sa aj, čo je to agilná metóda vývoja softvéru,
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný IT tester osvojiť, ak chceš byť úspešná,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru
 • absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office.

Java Developerka

Ako budúca Java Junior Developerka získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

 • budeš vedieť rozbiť problém na menšie podproblémy (dekomponovať problém) a algoritmizovať úlohy väčšieho rozsahu,
 • budeš vedieť pracovať s textom na veľmi dobrej úrovni,
 • implementovať vizuálne pútavú aplikáciu komunikujúcu s databázou. Vývoj takejto komplexnej aplikácie zahŕňa:
 • inštaláciu a administráciu SQL servera (MySQL, PostgreSQL, ...)
 • prácu s JDBC driverom, pomocou ktorého sa dokážeme pripojiť k databázovému serveru
 • osvojenie základných príkazov CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP a iné,
 • návrh a implementáciu grafického používateľského rozhrania vo Swingu,
 • implementáciu zadania na zaklade funkčnej špecifikácie
 • tvorbu JUnit testov na potvrdenie správnosti implementácie voči špecifikácií.
 • naučíš sa používať množstvo profesionálnych nástrojov uľahčujúcich vývoj softvéru, odstraňovanie chýb v ňom, prípadne jeho údržbu. Naučíš sa ovládať:
 • nástroj IDE Eclipse na veľmi dobrej úrovni - IDE Eclipse je profesionálny nástroj na vývoj softvéru podľa štandardov,
 • niektoré rozšírenia nástroja IDE Eclipse a množstvo klávesových skratiek, ktoré zvýšia produktivitu programátora,
 • TotalCMD - užitočný nástroj nenahraditeľný pre prácu so súbormi a vyhľadávanie v obsahu, v archívoch a podobne
 • PgAdmin, PostgreSQL a iné.
 • naučíš sa chápať a vytvárať pokročilé regulárne výrazy, pomocou ktorých dokážeš častokrát neriešiteľný problém vyriešiť v reálnom čase
 • osvojíš si základné návrhové vzory, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého jedného programátora:
  • creational - Singleton, Builder, Prototype, Factory, Abstract Factory,
  • structural - Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy,
  • behavioral - Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor.
 • získať základy jazyka UML,
 • vytvoríš si vlastnú Twitter aplikáciu a pomocou Twitter API budeš s aplikáciou komunikovať,
 • počas kurzu budeš riešiť stovky menších problémov/zadaní, pri ktorých sa zlepšíš v analytickom a logickom myslení, naučíš sa na problém pozerať nielen z pohľadu developera, testera, ale aj samotného klienta, t.j. človeka/systému, ktorý bude používať tvoj kód,
 • naučíš sa písať tzv. "clean code", t.j. kód správne naformátovaný, štruktúrovaný, samopopisujúci, prehľadný, bezpečný, rozšíriteľný a pod.
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný Java Developer osvojiť, ak chce byť úspešný,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru,
 • absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office.


C# Developerka

Ako budúca C# Developerka získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

 • získaš teoretické a praktické základy programovania v jazyku C# a prostredí .NET,
 • budeš vedieť sama napísať program v C# podľa najlepších praktík v odbore,
 • naučíš sa ovládať prostredie Visual Studio – moderný vývojársky nástroj s neuveriteľnými možnosťami,
 • pochopíš ako vyriešiť rôzne úlohy v C# pomocou objektovo orientovaného programovania,
 • naučíš sa pracovať s reťazcami, dátumom a časom,
 • vyriešiš veľké množstvo praktických príkladov v jazyku C# a tým získaš istotu v tvojich zručnostiach,
 • naučíš sa kde nájsť informácie, ktoré pri programovaní potrebuješ a ako ich použiť,
 • získaš znalosti ako program odladiť a nájsť príčinu chýb,
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný C# Developer osvojiť, ak chce byť úspešná,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru,
 • absolvuješ aj školenie MS Excel pre pokročilých.
 

Pracovné pozície, o ktoré sa môžeš uchádzať

 • IT Tester
 • SW Tester
 • Junior Java Developer
 • Junior C# Developer

Kurzovné

Výšku zápisného a školného za jednotlivé špecializácie nájdeš v tabuľke nižšie. V prípade, ak vzdelávací program úspešne absolvuješ, zúčastníš sa stáže v spoločnosti Accenture a dostaneš pracovnú ponuku, ktorú prijmeš, školné ti bude spoločnosťou Accenture preplatené.

 

 Názov  Dĺžka trvania
(v týždňoch)
Zápisné
(v EUR)
Školné
(v EUR)
Kurzovné spolu
(v EUR)
 Testerka
 12  190  1000  1190
 Java Developerka
 17  190  1300  1490
 C# Developerka
 17  190  1300  1490

Spôsoby úhrady kurzovného:

 • ak ti to nerobí problém, môžeš kurzovné uhradiť jednorázovo - je to ten najjednoduchší spôsob
 • zápisné uhradíš pred začiatkom výučby a na školné môžeš získať  bezúročnú finančnú výpomoc od neinvestičného fondu Young Talent Support

Viac info nájdeš v časti Podporíme ťa

Ak úspešne absolvuješ vzdelávací program a stáž v spoločnosti Accenture a dostaneš pracovnú ponuku, ktorú prijmeš, školné ti spoločnosť Accenture preplatí, resp. za teba vráti finančnú výpomoc v jeho výške.