Prejsť na navigáciu

Java Developer Junior


Celé Slovensko
ako vzdelávame

17 týždňov

nástupný plat na danej pozícií
  1 100-1 400 €
Čo je pre teba výhodou? 
 • Si schopná/ý riešiť problémy
 • Máš analytické myslenie
 • Si samostatná/ý a schopná/ý pracovať v tíme
 • Láka ťa programovanie, aj keď máš minimálne skúsenosti
 • Zaujíma ťa ako veci principiálne fungujú
 • Máš chuť učiť sa nové veci
Termín začiatku kurzu:
09.04.2018

Pre koho je kurz určený?

Základy programovania v jazyku Java sú pre teba vhodné v prípade ak sa už vo svete IT pohybuješ ako doma a máš za sebou aj nejaké pokusy zistiť, ako vyzerá zdrojový kód, prípadne si už skúšal naprogramovať aj veľmi jednoduché programy. Ide o jednu z najžiadanejších kvalifikácii v oblasti vývoja softvéru.

Spôsoby úhrady kurzovného 1490 €

 • ak ti to nerobí problém, môžeš kurzovné uhradiť jednorázovo - je to ten najjednoduchší spôsob
 • zápisné uhradíš pred začiatkom výučby a na školné môžeš získať  bezúročnú finančnú výpomoc od neinvestičného fondu Young Talent Support

Viac info nájdeš v časti Podporíme ťa

Preplatenie kurzovného úradom práce

Pokiaľ si ako uchádzač/ka o zamestnanie evidovaný/á na úrade práce, môžeš o preplatenie uhradeného kurzovného požiadať príslušný úrad práce v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mal úrad práce dostatočný časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie pred začiatkom vzdelávacieho programu. S vyplnením žiadosti ti pomôžeme.

Kde sa realizuje stáž?

 • v Košiciach a Bratislave

Čo sa počas kurzu naučíš?

Ako budúci Java Developer Junior získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

 • budeš vedieť rozbiť problém na menšie podproblémy (dekomponovať problém) a algoritmizovať úlohy väčšieho rozsahu.
 • budeš vedieť pracovať s textom na veľmi dobrej úrovni
 • implementovať vizuálne pútavú aplikáciu komunikujúcu s databázou. Toto zahŕňa prácu s databázovým systémom:
  • príkazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP a iné
  • prácu s rozhraním pre prístup k databáze v Jave: JDBC.
  • okrem získania zručností v nástroji pgAdmin budeš vedieť pracovať s databázovým systémom PostGreSQL, ktorý je voľne dostupný a môžeš ho preto využiť vo vlastných projektoch
 • naučíš sa používať množstvo profesionálnych nástrojov uľahčujúcich vývoj softvéru, odstraňovanie chýb v ňom, prípadne jeho údržbu. Naučíš sa ovládať:
  • nástroj IDE Eclipse na veľmi dobrej úrovni - IDE Eclipse je profesionálny nástroj na vývoj softvéru podľa štandardov,
  • niektoré rozšírenia nástroja IDE Eclipse a množstvo klávesových skratiek, ktoré zvýšia produktivitu programátora,
  • TotalCMD - užitočný nástroj nenahraditeľný pre prácu so súbormi a vyhľadávanie v obsahu, v archívoch a podobne
  • PgAdmin, PostGreSQL a iné.
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný Java Developer osvojiť, ak chce byť úspešný
 • naučíš sa stanoviť prirority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru,
 • absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office.

Potrebuješ poradiť s výberom správneho kurzu?

Vyskúšaj náš nástroj na pomoc pri výbere kurzu vhodného práve pre teba.

Kompas