Prejsť na navigáciu

Front-End Developer


Celé Slovensko
ako vzdelávame

13 týždňov

nástupný plat na danej pozícií
1 000-1 400 €
Čo je pre teba výhodou?
 • Máš zmysel pre dizajn a estetiku
 • Máš cit pre vizuálne detaily
 • Máš aspoň minimálne skúsenosti s grafickými programami, napríklad Photoshop
 • Rada/rád pracuješ na rozmanitých projektoch
 • Výhodou sú aspoň minimálne skúsenosť s IT
Termín začiatku kurzu:
5. 3. 2018

Pre koho je kurz určený?

Tvorba jednoduchých webových stránok je pre teba ideálna ak začínaš s IT. Kurz je vhodný pre kreatívnejších ľudí, ktorých baví pretaviť grafický návrh do funkčnej webovej stránky. Nadobudnuté zručnosti môžeš využiť pre vlastné podnikanie alebo zamestnať sa ako Junior Front-End Developer.

Spôsoby úhrady kurzovného 1190 €

 • ak ti to nerobí problém, môžeš kurzovné uhradiť jednorázovo - je to ten najjednoduchší spôsob
 • zápisné uhradíš pred začiatkom výučby a na školné môžeš získať  bezúročnú finančnú výpomoc od neinvestičného fondu Young Talent Support

Viac info nájdeš v časti Podporíme ťa

Preplatenie kurzovného úradom práce

Pokiaľ si ako uchádzač/ka o zamestnanie evidovaný/á na úrade práce, môžeš o preplatenie uhradeného kurzovného požiadať príslušný úrad práce v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mal úrad práce dostatočný časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie pred začiatkom vzdelávacieho programu. S vyplnením žiadosti ti pomôžeme.

Kde sa realizuje stáž?

 • v Accenture, Bratislava

Čo sa počas kurzu naučíš?

Ako budúci Front-End Developer získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

 • naučíš sa vytvárať pútavý a moderný design webových stránok,
 • budeš poznať nové trendy v oblasti vývoja webu,
 • oboznámiš sa s modernými technológiami, knižnicami a prístupmi v tejto oblasti,
 • budeš schopný vytvoriť interaktívnu, modernú a hlavne pútavú webovú stránku, ktorá spĺňa súčasné štandardy.
 • Budeš ovládať:
  • HTML 5 ako najnovšiu verziu jazyka HTML umožňujúceho definovať rozmiestnenie (layout) grafických (obrázky, plátno a podobne) a multimediálnych (audio, video) prvkov stránky,
  • CSS3 - ako najnovšiu verziu jazyka CSS umožňujúceho definovať štýl (vzhľad) ľubovoľného prvku webovej stránky,
  • LESS - ktorý rozširuje CCS jazyk, robí ho jednoduchším a všestranným. Pridáva do CSS premenné, operátory, funkcie a umožňuje vnáranie pravidiel,
  • BOOTSTRAP - ktorý umožňuje vytvárať responzívne stránky, a teda multiplatformové. Za svoju popularitu vďačí najmä novej vetve vo vývoji: vývoj mobilných aplikácií,
  • ZÁKLADY JAZYKA JAVASCRIPT, ktorý prináša do statických stránok dynamickosť, asynchrónnosť a množstvo iných funkcií,
  • ZÁKLADY JAVASCRIPT-KNIŽNICE JQUERY, ktorá podstatne zjednodušuje (a tiež sprehľadňuje) zdrojový kód napísaný v Javascript-e.
 • taktiež budeš vedieť používať viacero dizajnérskych nástrojov uľahčujúcich štýlovanie a layout-ovanie stránok,
  • nástroj Brackets a jeho rozšírenia:Brackets Snippets, LESS AutoCompile, Bootstrap Skeleton a iné.
 • po tomto kurze budeš vedieť otestovať svoje aplikácie použitím nástrojov:
  • Firefox
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Edge a jeho vstavané emulátory
 • oboznámiš sa so štruktúrou webového obsahu, statického aj dynamického a budeš vedieť tento obsah vytvárať,
 • osvojíš deklaratívne programovanie, čo je aktuálny trend nielen pri vývoji vizuálnej stránky webových aplikácií,
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný Front-End Developer osvojiť, ak chce byť úspešný,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru,
 • absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office.

Pracovné pozície, o ktoré sa môžeš uchádzať

Front-End Developer, Web Developer

Potrebuješ poradiť s výberom správneho kurzu?

Vyskúšaj náš nástroj na pomoc pri výbere kurzu vhodného práve pre teba.

Kompas