Prejsť na navigáciu

Podporujeme mladé talenty

Pomáhame mladým ľuďom naštartovať kariéru v IT, rozvíjať ich talent a nájsť zamestnanie prostredníctvom platformy Young Talent Support.

Viac ako 90% percent našich absolventov si našlo zamestnanie v IT, na dobre platených pozíciach. Vďaka komplexnej príprave počas kurzov si každý študent vybuduje pevné základy pre vstup na trh práce. 

Young Talent Support

  • Young Talent Support je platforma pre podporu mladých talentov na princípe vzájomnej výpomoci
  • Peňažné prostriedky sú určené na úhrady nákladov štúdia
  • Študent sa zaviaže získanú finančnú výpomoc vrátiť v dohodnutom čase po skončení kurzu a následnom zamestnaní sa
  • Vrátená finančná čiastka sa použije opakovane na podporu ďalších mladých talentov
  • Do podpory mladých talentov sa môže zapojiť ktokoľvek, kto zdieľa naše princípy, má chuť a možnosť našu iniciatívu podporiť

 Cieľom je: 

  •  IT priemyslu dodať kvalifikovaných ľudí. Znížiť nezamestnanosť, aby mladí ľudia získali dobre platenú prácu.
  • Vyškoliť našich študentov a pripraviť ich na vstup na trh práce. Poskytujeme im komplexné štúdium a simulujeme pracovné prostredie.
  • Podpora solidarity a férovosti - chceme aby naši študenti boli plnohodnotní členovia spoločnosti.