Prejsť na navigáciu

Vzdelávame-Podporujeme-Zamestnávame

| 18. 2. 2017

Projekt IT v kurze nadväzuje na niekoľkoročné aktivity Neziskovej organizácie Aptech Europe. Úspešné príbehy našich absolventov, ale aj zrealizované projekty, v nemalej miere prispeli k vyriešeniu mnohých pálčivých problémov.

Čo sme doteraz všetko stihli?

  • 210 absolventov 2-ročného odborného štúdia Aptech Certified Computer Professional
  • 145 absolventov počas troch ročníkov rekvalifikačného kurzu „IT v kurze”
  • 1500+ registrovaných študentov v projekte „Success Academy“
  • 600 absolventov Accenture Open Education
  • 400 študentov C++ Academy
  • 800 absolventov Microsoft certifikačných kampaní
  • Získali sme cenu AIVD za vzdelávací projekt

Cieľom je venovať sa vo väčšej miere vzdelávaniu mladých ľudí, ktorí majú problém uplatniť sa na trhu práce a radi by naštartovali svoju kariéru v IT. Chceme podporovať mladé talenty, umožniť im venovať sa štúdiu IT a po skončení štúdia si nájsť v tejto oblasti aj zamestnanie. Rozdiel medzi dopytom firiem a ponukou kvalitných IT špecialistov by mali zmierniť aktivity, ktoré sú zamerané práve na hľadanie a výchovu mladých talentov.

Upratali sme naše projekty a aktivity pod jednu strechu a veríme, že všetku našu energiu dokážeme efektívne zamerať práve na dva problémy, ktoré sa nám zatiaľ úspešne darí riešiť:

•    Znižovať nezamestnanosť mladých ľudí

•    Zvyšovať množstvo kvalifikovaných IT špecialistov

Takmer 90%-tná úspešnosť zamestnateľnosti našich absolventov predstavuje kvalitný základ pre pokračovanie našich aktivít.

Naši študenti sú absolventi najmä humanitných smerov, po ktorých nie je zo súkromnej sféry dopyt. Na trhu máme nedostatok kvalifikovaných IT špecialistov a technicky vzdelaných ľudí. Spolupracujeme a komunikujeme s firmami a vieme, aké nároky majú na IT špecialistov. Prepájame študentov so zamestnávateľmi s cieľom pomôcť im pri nájdení zamestnania.

Snažíme sa naše štúdium nastaviť tak, aby odrážalo reálne potreby trhu práce a simulovalo pracovné prostredie. Využívame moderované online vzdelávanie, ktoré prebieha primárne z pohodlia domova prostredníctvom webinárov s kvalitnými lektormi. Vzdelávací program je zložený zo školení odborných zručností, mäkkých zručností, užívateľských PC zručností, simulácie pracovného pohovoru, tvorby efektívneho životopisu.

Prispievame k zvýšeniu odbornosti a zamestnateľnosti všetkých, ktorí chcú nájsť svoje kariérne smerovanie alebo sa profesijne zdokonaľovať prostredníctvom online vzdelávacích programov. Chceme prepájať nielen študentov so zamestnávateľmi, ale aj spoločnosti navzájom s cieľom širšej spolupráce a efektívneho a pozitívneho dopadu na študentov aj trh práce.

Nechceme aby bol absolvent hneď po skončení školy konfrontovaný so skutočnosťou, že trh práce nemá záujem o odbor, ktorý práve vyštudoval. Toto je jeden z dôvodov, prečo je take dôležité riešiť celý reťazec vzťahov súvisiacich s kvalitou vzdelávania, adaptabilitou absolventov a potrebami zamestnávateľov. Preto sme sa rozhodli, že Vzdelávame-Podporujeme-Zamestnávame.