Prejsť na navigáciu

Rozhovor: Vyspovedali sme soft skills lektorku Zuzanu Záhradníkovú

| 22. 3. 2017

Zuzana Záhradníková je kariérovou poradkyňou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Má 15-ročnú prax z prostredia medzinárodných IT korporácií, kde pôsobila ako Senior Finance Manager, mentor a zároveň aktívne viedla viaceré aktivity ako napríklad:

  • rozvojový program pre kľúčové talenty (budúci lídri), kde lektorovala modul na identifikáciu vrodených talentov, silných stránok a zručností jednotlivca i členov tímu. Tento projekt bol zverejnený vo Forbes 04/2016
  • charitatívne projekty zamerané na prípravu mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy na svoje prvé zamestnanie
  • workshopy v spolupráci s Nadáciou Pontis na tému „Návrat po materskej dovolenke“.

zuzana%20z%C3%A1hrand%C3%ADkov%C3%A1

Je majiteľkou firmy Career Spring so zameraním na navigáciu v povolaní a spoluzakladateľkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Jej vášňou je pomoc dnešnej mladej generácii uplatniť sa na trhu práce. Mať tip-top životopis, ktorý zaujme zamestnávateľa, schopnosť predať sa na pohovore, vedieť sa odprezentovať v práci tak, aby si Vás všimli. Svedčia o tom aj interaktívne prednášky:

  • Maxman Consultants na tému "Rozhodni o svojej kariére po skončení školy”
  • Iuventa na tému "Nezamestnaný po škole, nemusíš byť!”
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - "Identifikácia silných stránok" a hodnotiteľka v rámci súťaže “Najkreatívnejšie CV”
  • Ekonomická univerzita v Bratislave - "Rozbehni svoju kariéru“

Jej prezentačné schopnosti si môžete pozrieť v TEDx videu na tému “Uncode your talents”.

Čo si máme predstaviť pod pojmami soft skills?

Soft skills, tzv. mäkké zručnosti nás výrazne odlišujú od počítačov. Je to schopnosť komunikovať tak, aby nás druhí porozumeli a my pochopili ich potreby. Určite túto zručnosť využijeme pri styku so zákazníkom, komunikácii v tíme, vyjednávaní,organizovaní eventov. Je to schopnosť odprezentovať seba, svoju prácu, príp.produkty a služby tak,aby po piatich minútach poslucháč nezíval, ne-SMS-koval, príp. sa nepozeral do prázdna. Je to schopnosť prioritizovať a robiť veci podľa dôležitosti a naliehavosti. Aj ten najlepší prográmator by mal vedieť komunikovať …

Aká bola tvoja cesta k lektorstvu? Kde to začalo?

Musím sa priznať, že veľké príležitosti na prezentovanie som dostávala, resp."som si ich vypýtala” u bývalého zamestnávateľa. Najprv som začala ako facilitátorka, ale neskôr som začala prezentovať výsledky môjho tímu pred vyšším manažmentom a na vlastnej praxi, ale aj vďaka Executive Presentation skills tréningu som pochopila, ako zaujať akékoľvek publikum.

Mojou vášňou sa stalo pomáhanie rôznym vekovým skupinách odhaliť ich jedinečný potenciál, aby mali povolanie, ktoré si zamilujú. Viedla som viaceré interaktívne workshopy s využitím zážitkových metód kariérového poradenstva a prednášam aj na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

Aj vďaka IT v kurze som zistila, že mám v sebe talent lektorky.

Aký význam majú soft skills pre kvalitu ľudského kapitálu?

Ak máte IQ 150 a skvelú “operačnú” pamäť neznamená to, že zaručene uspejete v práci. Na to, aby ste sa vedeli presadiť a ukázať,čo vo Vás je, potrebujete vedieť efektívne komunikovať, či už s kolegami alebo šéfom, vedieť odprezentovať výsledky svojej práce, rozumne si rozdeliť svoj pracovný aj súkromný čas, byť flexibilný, profesionálny, zodpovedný. Soft skills zvyšujú Vašu hodnotu na trhu práce. Niekto sa narodí ako rodený rečník či improvizátor a má teda výhodu,ale aj ten najväčší introvert sa vie postaviť na pódium a prehovoriť k publiku. Možno ho to bude stáť dlhší čas tréningu a námahy. 

Aké soft skills by mali vysokoškoláci získavať už počas školy?

Určite prezentačné zručnosti, či už v škole, keď prezentujú svoju prácu, prípadne nejaký spoločný projekt. Ak takéto príležitosti nemajú na škole, je možné navštíviť rôzne kluby ako napr. Toastmasters, kde z Vás prezentátora vychovajú. Účasť na rôznych programoch alebo medzinárodných študijných pobytoch skvele prispieva k zlepšeniu soft skills. Ste v podstate prinútení komunikovať v neznámej krajine, v jazyku, ktorý ešte na 100% neovládate. Je to výstup z komfortnej zóny, kde ste nútení nájsť si svoju školu, ubytovanie atď. Takisto rôzne letné tábory na rozvoj leadership skills umožňujú zlepšenie soft skills. Keď sa zúčastníte charitatívnych projektov, stanete sa skautom, či vstúpite do spolku na ochranu zvierat, v danom klube či organizácii si zlepšujete tímovú spoluprácu.

Momentálne sa často skloňujú nielen silné a slabé stránky, ale aj talenty. Aký je medzi nimi rozdiel?

Verím tomu, že zlepšovaním slabých stránok sa stávame priemernými, zlepšovaním silných stránok výnimočnými.

Vrodený talent je to s čím sa narodíme, nemusíme ho nikde hľadať, máme ho vo vnútri seba. Záleží len na nás s akou vášňou, nadšením a tréningom ho rozvíjame. Keď talentu venujeme pozornosť a podporujeme ho krúžkami, workshopmi, školeniami, mentormi stáva sa našou silnou stránkou.