Prejsť na navigáciu

Rozhovor: Prečítaj si rozhovor s našou šikovnou absolventkou Katkou

| 24. 4. 2017

Katka, predstav sa nám a popíš nám tvoje prechádzajúce pracovné skúsenosti

Hm, čo o sebe napísať? V prvom rade, treba podotknúť, že pred absolvovaním IT v kurze (I.ročník) som v IT oblasti nepracovala ani neštudovala nič súvisiace. Mám ukončené bakalárske štúdium sociálnej práce na UMB v Banskej Bystrici. Moju budúcnosť a pokračovanie v danom odbore som, žiaľ, nevidela veľmi uspokojivo, rovnako ako mnoho mojich kolegov.  Katar%C3%ADna%20Bercikov%C3%A1 

Popri externom štúdiu som pracovala na rôznych miestach... výpomoc v kuchyni, čašníčka či asistentka predaja a pod. V máji 2014 som odišla od bývalého zamestnávateľa, kde zohrali hlavnú rolu nespokojnosť a stagnácia. Chcela som niečo viac, niekam sa posunúť a apatia ma ubíjala. Dlhšie som premýšľala čo ďalej, kam sa pohnúť. IT oblasť je nejaký ten čas v popredí a mnoho známych z môjho okolia v danej oblasti pôsobí, preto som sa začala obzerať ako sa uplatniť. Náhodne som natrafila na "IT v kurze" na jednej zo sociálnych sietí. Tento kurz ma mal pripraviť na pracovnú pozíciu IT testera. Po absolvovaní kurzu som trošku zanevrela na možnosť pracovať v IT sfére a priznám sa, vydala som sa úplne iným smerom. Čo čert nechcel, po necelých 2 rokoch som sa v rámci firmy u bývalého zamestnávateľa, aj napriek tomu, dostala na oddelenie IT.

Obavy samozrejme boli. Začala som na pozícii IT Support, kde mojou hlavnou náplňou práce bolo spracovávanie issues v rámci interného systému (jira), analyzovanie a popis požiadaviek k interným a externým aplikáciám , komunikácia so zadávateľmi taskov, podpora na projektoch, výpomoc pri testovaní nových aplikácií a podobne.

Momentálne pracujem na oddelení testingu v inej spoločnosti. Ako Test Admin spracovávam incidenty prostredníctvom aplikácie Jira a iných externých tool-ov, reportujem stav incidentov z testovacieho i produkčného prostredia. Ďalej zabezpečujem prístupy k interným a externým systémom a dohliadam na doriešenie zadaných požiadaviek. Časom mám v pláne prejsť na testera a venovať sa výlučne testingu.

Kde vidíš spätne najväčší problém pri hľadaní práce?

Kde? Myslím si, že asi v ľuďoch samých. Prečo? Je to verejne známe, nič prevratné asi nepoviem...študujeme množstvo humanitných odborov a ich rôzne varianty, v ktorých je problém sa uplatniť. Hľadíme na to, čo je moderné a čo si iní o nás myslia. Pričom je nedostatok kvalitných a dostupných odborníkov v iných smeroch. Nič v zlom proti ľuďom, ktorí študujú právo, politológiu, či sociálnu prácu a pod.

Žiaľ, je nás veľa a aktuálny trh práce nám nevie zabezpečiť uplatnenie a patričné platové ohodnotenie. Potom nič iné neostáva, len sa rekvalifikovať a pracovať v úplne inom odbore ako sme študovali.

Ako si sa dozvedela o IT v kurze?

Zo sociálnej siete, na Facebooku. :)

Čo ťa motivovalo prihlásiť sa k nám do kurzu?

Potreba zmeny, rastu a lepšieho uplatnenie sa.

Akú výhodu má podľa teba online štúdium? Akú najväčšiu pridanú hodnotu v tom vidíš?

Ušetrí to množstvo času a prihlásiť sa môže aj človek, ktorému by diaľka neumožnila, či sťažila absolvovanie kurzu.

Využívaš poznatky získané počas kurzu aj v práci?

Z časti áno. Pevne verím, že ich v budúcnosti využijem viac. Ale podarilo sa mi preklenúť medzeru v oblasti, rozšíriť si vedomosti a zručnosti, a tak som sa stala vhodným kandidátom pre mnohé firmy.

Kde momentálne pracuješ? Na akej pozícií?

Pracujem ako Test Admin v bankovom sektore. Na oddelení testingu spracovávam incidenty pomocou jiri a iných externých toolov, reportujem stav incidentov na rôznych prostrediach, zabezpečujem prístupy do aplikácií a systémov externým zamestnancom a pod.

V čom si myslíš, že ako žena, máš pri práci v IT najväčšiu výhodu?

Myslím, že mám iný pohľad na riešenie situácii a tiež vidím, že ženy sú stále vítané v tomto smere :)

Aká bola podľa teba najväčšia pridaná hodnota absolvovania kurzu?

Pre mňa najväčšia pridaná hodnota sú nové známosti. Spoznala som skvelých ľudí, z mnohými som v kontakte, stretávame sa a organizujeme spoločné výlety.