Prejsť na navigáciu

Podporujeme mladé talenty

| 19. 2. 2017

V každom dieťati a mladom človeku nájdeme talent, ktorý chce byť rozvíjaný. Talent predstavuje hybnú silu k dosiahnutiu úspechu na trhu práce, ale aj v živote. Systém školstva talent nerozvíja, ale ničí aj jeho posledné záchvevy. Neustále stretávame veľké množstvo šikovných ľudí, ktorí nevedia urobiť prvý krok k nielen svojej kariére ale aj k budúcnosti, ktorú by si priali.

Mladí ľudia potrebujú šancu

Vytvorili sme platformu pre podporu mladých talentov. Naším cieľom je podpora jednotlivcov pri ich úspešnom štarte a rozvoji ich talentu. Veľa talentovaných mladých ľudí ani nevie, aké možnosti sú okolo nich. Zlé rozhodnutia pri výbere strednej, vysokej školy vedú častokrát do nemilosrdných štatistík nezamestnanosti. Chceme dať mladým ľuďom druhú šancu práve tým, že ich podporíme v ich kariérnom štarte.

Podporu a rozvoj mladých talentov považujeme za hlavný predpoklad úspešného rozvoja spoločnosti, ale veríme primárne v potenciál mladých ambicióznych ľudí, ktorým sociálna situácia nedovoľuje financovať štúdium. Práve títo mladí ľudia sa raz stanu priekopníkmi a profesionálmi vo svojom odbore.

Ako to funguje?

Finančná podpora je určená všetkým, ktorí spĺňajú stanovené podmienky a finančné prostriedky, ktoré budú použité na štúdium nasmerujú aj na rozvoj svojho potenciálu. Naším zámerom nie je iba podpora tých, ktorí sú v danom obore najlepší, alebo majú tie najlepšie predpoklady, ale najmä tým, ktorí majú potenciál a finančná podpora im pomôže dostať sa k vytúženému cieľu. Každý uchádzač o výpomoc sa zaviaže finančnú výpomoc vrátiť v dohodnutej forme a v dohodnutom čase.

Zmena myslenia

Talent sa stal základnou menou konkurencieschopnosti. Priepasť medzi vzdelávacím systémom a pracovným trhom predstavuje stále veľký problém. Strnulý spôsob myslenia je opakom toho, čo trh hľadá. Kľúčovými slovami sú motivácia, podnikavosť, otvorenosť, kreativita. V spojení s kvalitnou prípravou sú správnym návodom na úspech.

Chceme podporiť mladé talenty, vydvihnúť unikátnosť mladých ľudí a pomôcť im zamestnať sa a vybudovať pevné základy.