Prejsť na navigáciu

Mladí absolventi bez práce sa môžu naučiť novým zručnostiam cez projekt IT v kurze

| 4. 3. 2015

Publikované: 

Nezamestnaní absolventi vysokých škôl môžu opäť nadobudnúť cenné počítačové zručnosti a zvýšiť svoje šance na trhu práce vďaka vzdelávaciemu projektu IT v kurze. Minulý rok si prostredníctvom neho našlo prácu 27 mladých ľudí.

Na Slovensku je veľa mladých ľudí s vysokou školou, ktorí si nevedia nájsť vhodné zamestnanie. Firmy pôsobiace v IT biznise však už niekoľko rokov upozorňujú na to, že na trhu je nedostatok ľudí s IT zručnosťami. Už druhý rok sa preto nezamestnaní absolventi VŠ môžu zapojiť do projektu IT v kurze, ktorého cieľom je zvýšiť nielen počítačové, ale aj komunikačné a prezentačné zručnosti absolventov vysokých škôl. Ide o 4-mesačné školenie zamerané na oblasť programovania alebo testovania softvéru spojené s pracovnou stážou.

“Kurz je určený mladým vo veku od 24 do 27 rokov. Osvoja si v ňom aj prezentačné či sociálne zručnosti, ktoré im neskôr môžu pomôcť pri hľadaní práce. Vzdelávať sa môžu buď dennou formou alebo prostredníctvom on-line kurzov“, hovorí Tomáš Božik z Neziskovej organizácie Aptech Europe, ktorá kurz organizuje s podporou spoločnosti Accenture a Nadácie Pontis. Minulý rok sa do neho zapojilo 41 nezamestnaných mladých ľudí, z ktorých 27 si vďaka kurzu našlo uplatnenie. Šiesti z nich sa dokonca zamestnali priamo v Accenture.

„Pred kurzom som poslal 30 životopisov, no neozval sa mi nikto. Po ňom som dostal niekoľko pozvaní na pohovor,“ hovorí Luboš, jeden z absolventov, ktorého prijali na pozíciu junior testera v Banskej Bystrici. Vďaka kurzu si mohol vyskúšať riešenie projektov priamo v praxi.

Práve Accenture, ktorá je jedným z najatraktívnejších svetových zamestnávateľov, umožňuje mladým ľuďom zúčastniť sa pracovnej stáže priamo vo firme. „Minulý rok sme absolventom poskytli prístup do nášho on-line vzdelávania, ktoré je určené výhradne našim zamestnancom. Naši zamestnanci dokonca pôsobili v pozíciách lektorov, kurzy viedli a starali sa o účasníkov počas ich práce na reálnych projektoch pre klientov,“ vysvetľuje Jozef Kokoška, líder z Accenture.

IT v kurze je určené pre 60 absolventov, ktorých pripraví na kvalifikovanú IT pozíciu, alebo na začatie vlastného podnikania. Počas štyroch mesiacov študenti získajú odborné vedomosti z vývoja a testovania softvéru a špecializujú sa na pozíciu Tester softvérových aplikácií. Na záver absolvujú pracovnú stáž v spoločnosti Accenture a získajú pomoc pri hľadaní práce v IT.

Na kurz sa možno registrovať cez webovú stránku www.itvkurze.sk do 31. marca, kde sa pomocou testu realizuje prvý výber uchádzačov o štúdium. V druhom kole všetci úspešní absolvujú prijímací pohovor.