Prejsť na navigáciu

O projekte IT v kurze

V projekte IT v kurze ťa pripravíme na výkon konkrétnej pracovnej pozície v informačných technológiách. Naším cieľom je, aby si sa po skončení vzdelávacieho programu čo najskôr a čo najlepšie zamestnal.

Si tu správne? 

 • Si študent/ka alebo absolvent/ka strednej alebo vysokej školy?
 • Chceš si nájsť dobre platenú prácu v IT?
 • Chceš naštartovať svoju kariéru v IT?
 • Bola pre teba vysoká škola prešľapom?

 Práve pre teba sme pripravili naše vzdelávacie programy

Čomu sa venujeme?

Vzdelávame-Podporujeme-Zamestnávame

Ako vzdelávame?

 • Prostredníctvom moderovaného online vzdelávania, formou webinárov a plnenia úloh.
 • S kvalitnými lektormi, s možnosťou absolvovania stáže.
 • Simulujeme pracovné prostredie.
 • Odborná časť vzdelávania je zameraná na konkrétnu IT pozíciu.
 • Súčasťou výučby je školenie mäkkých zručností.

Ako podporujeme?

 • Podporujeme mladé IT talenty s naštartovaním ich kariéry
 • Spájame sa s partnermi, ktorí zdieľajú našu víziu

 Ako zamestnávame?

 • Pomáhame pri príprave na pracovný pohovor a s úpravou CV.
 • Prepájame so zamestnávateľmi.
 • Rozvíjame nielen zručnosti, ale aj talent.
 • Po skončení kurzu si absolventi nájdu dobre platenú prácu.

Naša misia:

 • Riešime komplexný štruktúrny problém vzdelávania a zamestnávania s dôrazom na informačné technológie.
 • Prispievame k zvýšeniu odbornosti a zamestnateľnosti všetkých, ktorí chcú nájsť svoju kariérnu cestu, alebo sa profesijne zdokonalovať prostredníctvom vzdelávacích programov.
 • Zvyšujeme množstvo kvalifikovaných ľudí v IT.

Čo sme doteraz zrealizovali?

Nie sme nováčikovia. Za posledných niekoľko rokov sme zvládli:  

 • 210 absolventov 2-ročného odborného štúdia  zameraného na vývoj webových a mobilných aplikácií s možnosťou pokračovať v 3.ročníku na britskej univerzite a získať titul „Bachelor of Science (BSc.)“

 • 240 absolventov počas štyroch ročníkov rekvalifikačného kurzu „IT v kurze”, ktorého cieľom je vyškoliť nezamestnaných absolventov vysokých škôl v oblasti IT a pomôcť im s nájdením zamestnania

 • 1500 registrovaných študentov v projekte „Success Academy“, ktorého cieľom je rozvoj pracovných, sociálnych a digitálnych zručností mladých ľudí, ich príprava na pracovný pohovor, či motivácia na rozbehnutie vlastného podnikania
 • 600 absolventov Accenture Open Education
 • 400 študentov C++ Academy
 • 800 absolventov Microsoft certifikačných kampaní
 • Získali sme cenu AIVD za vzdelávací projekt

Formy spolupráce

 • Mediálne partnerstvo s našou organizáciou
 • Spoločná marketingová kampaň
 • Ponuka pracovných príležitostí pre našich študentov
 • Podpora mladých talentov prostredníctom platformy Young Talent Support
 • Poukázanie 2% z dane 

Pre viac informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Kto stojí za IT v kurze?

 Tomáš Božik / riaditeľ

tomáš božik

Čomu sa venujem:

 • Riadim chod celej organizácie
 • Rozvíjam stratégiu a partnerstvá
 • Realizujem vzdelávacie projekty a ich udržateľnosť

Jana Miklošová / koordinátor vzdelávania

jana miklošová

Čomu sa venujem:

 • V rámci kariérového poradenstva prepájam vzdelávanie a prax
 • Pomáham študentom pri prvom kontakte s trhom práce
 • Upravujem životopisy a pomáham pri príprave na pracovný pohovor

 

Denisa Sabová / marketingový a projektový manažér

denisa sabová

Čomu sa venujem:

 • Projektovému riadeniu
 • Marketingovým aktivitám a komunikácii s médiami