Prejsť na navigáciu

Pomôžeme ti s financovaním

Pomôžeme ti naštartovať kariéru v IT, rozvíjať talent a nájsť zamestnanie prostredníctvom neinvestičného fondu Young Talent Support.

Viac ako 90% percent našich absolventov si našlo zamestnanie v IT, na dobre platených pozíciach. Vďaka komplexnej príprave počas kurzov si vybuduješ pevné základy pre vstup na trh práce. 

Young Talent Support

  • Young Talent Support je neinvestičný fond pre podporu IT talentov
  • Peňažné prostriedky sú určené na úhrady nákladov tvojho štúdia
  • Vrátená finančná čiastka sa použije opakovane na podporu ďalších talentov
  • Finančnú výpomoc sa zaviažeš vrátiť v dohodnutom čase

Ako prebieha finančná výpomoc?

Celá finančná podpora pôjde priamo na úhradu nákladov tvojho štúdia.

Zo školného uhradíš na začiatku kurzu 190€ a neinvestičný fond Young Talent Support ti poskytne finančnú výpomoc tým, že za teba prevezme záväzok uhradiť zvyšnú sumu školného. Túto finančnú výpomoc vrátiš jedným z 3 možných spôsobov:

Ďalšou možnosťou je zaplatiť štúdium aj

  • Jednorázovou platbou v celej jeho výške

Snažíme sa, aby naše vzdelávanie bolo dostupné každému, preto umožňujeme niekoľko spôsobov, ako zaplatiť školné. Ak by ti nevyhovovala ani jedna z možností, neváhaj nás kontaktovať na info@itvkurze.sk  a určite nájdeme spôsob, ako ti pomôcť.