Prejsť na navigáciu

Pomôžeme ti s úhradou kurzovného

Pokiaľ ti tvoja finančná situácia neumožňuje uhradiť kurzovné pred začiatkom výučby, pomôžeme ti naštartovať kariéru v IT, rozvíjať talent a nájsť si zamestnanie vďaka finančnej výpomoci od neinvestičného fondu Young Talent Support (viac ako 90% našich absolventov si našlo zamestnanie na dobre platených pozíciach v IT).

Young Talent Support

  • Young Talent Support je neinvestičný fond pre podporu mladých IT talentov;
  • Finančná výpomoc je určená na úhradu kurzovného a bude vrátená v dohodnutom čase;
  • Vrátená finančná výpomoc sa použije opakovane na podporu ďalších mladých talentov.

Finančná výpomoc

Celá finančná podpora pôjde priamo na úhradu kurzovného.

Neinvestičný fond Young Talent Support ti poskytne bezúročnú finančnú výpomoc tým, že pred začiatkom vzdelávacieho programu za teba prevezme záväzok uhradiť tvoje kurzovné (zápisné plus školné). Túto finančnú výpomoc vrátiš jedným z dvoch nasledovných spôsobov:

Snažíme sa, aby naše vzdelávanie bolo dostupné každému, preto umožňujeme niekoľko spôsobov, ako zaplatiť kurzovné. Ak by ti nevyhovovala ani jedna z možností, neváhaj nás kontaktovať na  info@itvkurze.sk  a určite nájdeme spôsob, ako ti umožniť sa vzdelávať.