Prejsť na navigáciu

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1

Príloha č.2