Prejsť na navigáciu

FAQ

Forma a priebeh štúdia, pracovná stáž

Akou formou prebieha výučba?

Popis nájdeš na podstránke Ako vzdelávame.

Môžem štúdium absolvovať, keď žijem v zahraničí?

Áno.

Ako prebieha pracovná stáž? Je povinná a platená?

Popis nájdeš na podstránke Ako vzdelávame.

Môžem vzdelávací program absolvovať keď som zamestnaný/á?

Áno.

V akom jazyku prebieha výučba?

Výučba je v slovenskom jazyku, niektoré študijné podklady môžu byť aj v angličtine.

Je vzdelávací program vhodný aj pre začiatočníkov (čo musím spĺňať, aby som štúdium zvládol)?

Áno, môžeš byť začiatočník/začiatočníčka. Pri každom vzdelávacom programe sú uvedené predpoklady, ktoré by si mal/a spĺňať okrem toho, že si zapálený/á pre IT a máš chuť učiť sa.

Ako sa môžem prihlásiť do vzdelávacieho programu?

Na podstránke konkrétneho vzdelávacieho programu vyplň nezáväzné prihlásenie a my ťa budeme kontaktovať ohľadne ďalších krokov. Ak máš otázky, napíš nám cez online chat na našom webe alebo pošli email na info@itvkurze.sk.

Ako často sú webináre? Ako dlho trvajú?

Webináre sú 2-3 krát do týždňa, zvyčajne v popoludňajších a večerných hodinách.

Ako a kedy môžem komunikovať s lektorom?

Cez skype, chat alebo email počas teoretickej prípravy, webinárov, práce na zadaniach a projektoch a počas času vyhradeného na konzultácie.

Absolvovanie vzdelávacieho programu a pracovné uplatnenie

Čo získam po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu?

Dobrú štartovaciu pozíciu pre zamestnanie sa v IT. Viac ako 90% našich absolventov si našlo zamestnanie na dobre platených pozíciach v IT. Okrem odborných vedomostí a zručností získaš aj pracovné návyky.

O úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu obdržíš od nás osvedčenie.

 

Aké sú možnosti pracovného uplatnenia po absolvovaní vzdelávacieho programu?

Naši absolventi sa uplatňujú na juniorských IT pozíciách.

Je obsahová náplň dostatočná pre nájdenie si zamestnania po skončení kurzu?

Áno, obsahová náplň vzdelávacích programov je prispôsobená požiadavkám trhu práce na danú pozíciu.

Aké sú platy na jednotlivých pozíciách?

Priemerné nástupné platy sú uvedené pri každom vzdelávacom programe, po niekoľkých rokoch praxe v odbore môžu v závislosti od konkrétneho zamestnávateľa, regiónu a pracovného zaradenia dosiahnuť niekoľkonásobok.

Úhrada kurzovného

Čo je kurzovné?

Kurzovné je zápisné spolu so školným (Kurzovné=Zápisné+Školné).

Predstavuje kurzovné všetky náklady na štúdium alebo sa ešte niečo dopláca?

Kurzovné predstavuje celkovú cenu za vzdelávací program.

Aké sú možnosti úhrady kurzovného?

Všetky spôsoby úrady kurzovného sú uvedené pri každom vzdelávacom programe.

Ako postupovať pri preplatení cez úrad práce?

Pokiaľ si ako uchádzač/ka o zamestnanie evidovaný/á na úrade práce, môžeš o preplatenie uhradeného kurzovného požiadať príslušný úrad práce v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mal úrad práce dostatočný časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie pred začiatkom vzdelávacieho programu. S vyplnením žiadosti ti pomôžeme.

Ak budeš mať akékoľvek otázky, kontaktuj nás na info@itvkurze.sk.