Prejsť na navigáciu

Ženy v (IT) kurze

Denisa Sabová | 21. 9. 2018

Ženy láka práca v IT pre jej potenciál, ale aj atraktívne platy


Začiatkom roka 2018 sme v spolupráci so spoločnosťou Accenture spustili vzdelávací program ušitý na mieru pre všetky ženy, ktoré chcú začať kariéru v IT. Z vyše 200 prihlásených účastníčok aktuálne študuje v programe 28 študentiek, z ktorých sa stanú Testerky, Java alebo C# Developerky. Absolventky testingu sú už zamestnané, programátorky momentálne ukončili štúdium a niektoré už majú aj pracovné ponuky. 

Kto sa prihlásil do programu


Väčšina žien, ktoré mali záujem o program Ženy v (IT) kurze, bola zamestnaná. Ich zameranie bolo rôzne: prevládal marketing, štátna správa, právo a prekvapivo aj medicína.


Mnohé z účastníčok sa nám zdôverili s tým, že už pri výbere vysokej školy boli odrádzané od štúdia IT, dokonca aj v prípadoch, keď sa venovali programovaniu na krúžkoch. Navyše veľmi často počúvali od svojho okolia  frázy typu: “..a načo ti niečo také bude, veď si dievča”. Mnohé z nich tak stratili motiváciu prihlásiť sa na IT štúdium a postoj okolia ich utvrdzoval v stereotypnej predstave, že do IT ženy jednoducho nepatria.


Mnohé uchádzačky tak napokon aj pod tlakom okolia vyštudovali vysoké školy zamerané na humanitné smery, právo, ekonómiu, marketing, medicínu, či veterinárstvo. Až po absolvovaní vysokej školy prišli na to, čo skutočne chcú v živote robiť. Ďalším faktorom, ktorý ich motivoval k zmene zamestnania, bola neperspektívna práca.

Málo praxe na škole


Medzi účastníčkami máme aj absolventky technických odborov, ktoré počas školy jednoducho nezískali dostatočné množstvo praktických skúseností, a hoci majú ambíciu pracovať v IT, necítili sa na to dostatočne pripravené. Po skončení štúdia mali problém nájsť si prácu, alebo ich predchádzajúca práca dostatočne nenapĺňala.

Od lekárok po mamičky na materskej


Aj keď sa naše študentky navzájom líšia, spája ich minimálne jedna vec: Všetky vidia perspektívu v informačných technológiách, ktoré sa v dnešnej dobe stávajú neodmysliteľnou súčasťou okolitého sveta a diania. Meniaci sa trh očakáva IT zručnosti, ktoré sú potrebné pre výkon mnohých povolaní a to aj tých, ktoré s IT doteraz mali len málo spoločného.


Veľa študentiek cítilo potrebu zmeniť kariéru. Chcú pracovať s najmodernejšími technológiami a  IT pre mnohé predstavuje atraktívnu oblasť, v ktorej vidia budúcnosť. Nachádzajú priestor na sebarealizáciu a možnosť aktívne sa podieľať na zaujímavých projektoch. Je pre ne dôležité vidieť výsledky svojej práce.  


Okrem právničiek, lekárok, či marketingových špecialistiek, boli medzi našimi uchádzačkami aj mamičky na materskej. Počas absolvovania nášho programu chceli zvýšiť svoje zručnosti, úspešne vstúpiť na trh práce a zamestnať sa. Pre mnohé z nich predstavuje rodičovská dovolenka veľkú prestávku v získavaní pracovných skúseností. Na druhej strane je to však aj veľká príležitosť pre radikálnu zmenu v profesijnom zameraní.

Lákavé platy v IT


Nemôžeme opomenúť fakt, že veľmi častou motiváciou pre vstup do sveta IT je aj platové ohodnotenie. Zo všetkých sektorov sú dlhodobo najvyššie priemerné platy na Slovensku práve v IT a naše uchádzačky sú si toho vedomé. Priemerný plat v IT je podľa portálu Platy.sk na úrovni 1383 eur mesačne, v Bratislavskom kraji je toto číslo dokonca podstatne vyššie – a to až 1893 eur v hrubom.

Pripravujeme ďalší ročník


Vzhľadom k veľkému záujmu zo strany žien študovať IT pokračujeme v nábore do programu, ktorý začína 1. októbra. Radi by sme pokračovali v našom zabehnutom trende - ponúknuť absolventkám možnosť štúdia testingu, ktorý je ideálnou štartovacou pozíciou pre uchádzačky, ktoré s IT nemajú skúsenosti. Ďalej ponúkať aj štúdium programovacích jazykov a programovania, najmä v jazyku Java a C#. 


Pred spustením vzdelávacieho programu pre ženy bolo v našich vzdelávacích programoch 18% žien. Po spustení programu sa počet žien v našich programoch zvýšil na 46% z celkového aktuálneho počtu študujúcich študentov.

Prvé absolventky testingu sú už zamestnané a niektoré programátorky majú už pracovné ponuky na stole.


Aktuálne pôsobí v IT menej ako 10% žien, a preto je program pre ženy vhodnou vstupnou bránou do sveta IT. Ženy majú totiž v IT miesto a my im chceme poskytnúť spôsob, ako do tohoto sveta vstúpiť.