Prejsť na navigáciu

Moderované online vzdelávanie

  • Absolvuješ teoretickú prípravu, webináre, rôzne praktické zadania a úlohy pod vedením kvalitných lektorov.
  • Lektor ti pomôže s každým zadaním a úlohou, ktorú dostaneš. Počas webinárov spolu preberiete učivo a ty máš potom dostatok času na vypracovanie úlohy alebo projektu. Ak ti nebude niečo jasné, lektor ti kedykoľvek pomôže.
  • Okrem odbornej časti vzdelávania zameranej na konkrétnu pracovnú pozíciu absolvuješ aj všeobecnú odbornú časť, školenie mäkkých zručností a prípravu na pracovný pohovor. Táto časť vzdelávania je rovnaká pre všetky vzdelávacie programy.
  • Výučba môže prebiehať ktorýkoľvek všedný deň, dopoludnia i popoludní, vo vopred stanovenom čase a počas vopred stanovenej doby. Tento spôsob plnenia zadaných úloh sa približuje reálnemu pracovnému prostrediu.
  • Po ukončení vzdelávania môžeš absolvovať pracovnú stáž u zmluvného partnera konkrétneho vzdelávacieho programu, prípadne od neho získať pracovnú ponuku.

Čo si predstaviť pod webinárom, ktorého sa budeš počas štúdia zúčastňovať?

Ak si už niekedy absolvoval videohovor cez Skype, tak webináre prebiehajú podobne, len s tým rozdielom, že so študentmi je v spojení lektor, ktorý zdieľa svoju obrazovku a názorne ukazuje o čom hovorí. 

Počas webinára tak máš možnosť o jednotlivých témach diskutovať alebo si písať cez chat. Potrebuješ iba pripojenie na internet, počítač a slúchadlá. Študuješ z domu alebo z kaviarne. Technické požiadavky sú ľahko splniteľné, ak by si mal nejaké otázky, pokojne nás kontaktuj na info@itvkurze.sk.

Ako prebieha pracovná stáž

V prípade, že súčasťou vzdelávacieho programu, resp. jeho konkrétneho termínu realizácie, je možnosť absolvovať pracovnú stáž, je táto informácia uvedená pri danom vzdelávacom programe, resp. pri jeho konkrétnom termíne realizácie.

  • Pracovná stáž prebieha priamo v IT spoločnosti, ktorá je zmluvným partnerom daného vzdelávacieho programu, resp. konkrétneho termínu.
  • Stáž predstavuje benefit s vysokou pridanou hodnotou. Dátum stáže je fixný, nedá sa prispôsobiť študentom. Väčšinou je to práca na Dohodu o vykonaní práce s minimálnou odmenou.
  • Na stáž ísť môžeš, ale nemusíš. Vyhradzujeme si právo rozhodnúť, či niektorého študenta na stáž pošleme alebo nie. Stáž predstavuje odmenu pre aktívnych študentov.