Prejsť na navigáciu

Zákon č. 595/2003 Z. z. umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely. Dve percentá z dane môže poukázať právnická alebo fyzická osoba - daňovník z daňovej povinnosti za predchádzajúci daňový rok. Daňovník svoje 2 % z dane poukáže formou vyhlásenia, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi. Nezisková organizácia IT v kurze je organizáciou zaregistrovanou Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov.

Postup ako poukázať na svoje 2% z dane:

 • Fyzická osoba - zamestnanec
 1. Na to, aby ste mohli poukázať na 2% dane, je potrebné požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň za účelom vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Z tohto potvrdenia si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane, t.j. maximálnu sumu ktorú môžete v prospech prenajímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 3. Stiahnite si vyhlásenie 2% o poukázaní sumy a vypíšte zvyšné údaje o Vás.
 4. Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte najneskôr do 30.04.2023 na daňový úrad.

 • Právnická osoba
 1. Právnické osoby môžu poukázať na 1% resp. 2% z dane prijímateľovi. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8€.
 2. Údaje o prijímateľovi vyplňte v daňovom priznaní, časť IV.
 3. Právnické osoby môžu poukázať 2% iba v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5% zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu darovať len 1% zaplatenej dane.
 4. Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby (v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane) je 31.3.2023. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

Údaje potrebné na poukázanie 2% z dane

 • Obchodné meno: Nezisková organizácia IT v kurze
 • Sídlo: Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava - Petržalka
 • Právna forma: nezisková organizácia
 • IČO/SID: 45 736 502
 • IBAN číslo účtu: SK5483300000002501153821 / kód banky: 8330 (Fio banka) 

Vyhlasenie-2023-DP-2022-IT v kurze.pdf

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Podporte nás 2%

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.